ŠK. 2021./2022.

DODATNA NASTAVA

DODATNA NASTAVA VODITELJ BROJ UČENIKA

VRIJEME

(dan i nastavni sat)

UČIONICA

DODATNA NASTAVA

I.a

Terezija Badrov 22

Četvrtak

4. sat

OŠ I.a

DODATNA NASTAVA

I.b

Sendi Ćosić 23

Srijeda

4. sat

OŠ I.b

DODATNA NASTAVA

II.a

Ružica Šutalo Selimagić 18

Ponedjeljak

4. sat

OŠ II.a

DODATNA NASTAVA

II.b

Ana Dolić 21

Srijeda

4. sat

OŠ II.b

DODATNA NASTAVA

II.c

Tamara Mišanović 20

Srijeda

4. sat

OŠ II.c

DODATNA NASTAVA

III.a

Anita Vrcić 27

Ponedjeljak

5. sat

Kabinet jezika /

OŠ III.a ili OŠ III.b

DODATNA NASTAVA

III.b

Vedrana Pejčinović 28

Ponedjeljak

5. sat

V.a

DODATNA NASTAVA

V.a

Zora Korać 28

Utorak

5. sat

V.b

DODATNA NASTAVA

V.b

Ivana Drmač 24

Petak

4. sat

V.c

DODATNA NASTAVA

V.c

Nela Đido 22

Utorak

5. sat

Kabinet tehničkog

DODATNA NASTAVA

Informatika

IV.a, IV.b i V.a

Nela Vukić 10 - 12

 Ponedjeljak, 5. sat

Četvrtak, 5. sat 

 Kabinet informatike 

(Auditorij)

 

DODATNA NASTAVA VODITELJ TJEDNI BROJ SATI

VRIJEME

(dan i školski sat)

UČIONICA
Hrvatski i matematika Lidija Marjanović 1

Srijeda, 10:45

2.d
Matematika Sanja Brkljačić 1

Srijeda, 10:45

2.e

Matematika

Selma Masnopita 1

Srijeda, 10:45

2.f

Hrvatski jezik

Sanja Anđelić 1

Četvrtak, 11:35

5.e

Hrvatski jezik

Marlena Brkić 1

Petak, 10:45

3.c

Matematika

Vanja Moljević 1

Petak, 10:45

5.d

Hrvatski jezik

Slađana Pavlinović 1

Četvrtak, 11:35

5.f

Matematika

Gordana Trogrlić 1

Četvrtak, 10:45

3.d

Hrvatski jezik

Vlatka NIkolić 1

Četvrtak, 10:45

1.d
Informatika Doris Milos 2

Utorak i četvrtak,

11:35

Kabinet informatike

Matematika

Gordana Lučić 1

Četvrtak, 10:45

1.c

 

NAZIV DODATNE NASTAVE VODITELJ BROJ UČENIKA

VRIJEME

(dan i nastavni sat)

UČIONICA

DODATNA NASTAVA

Matematika

(6. i 8. razredi)

Maja Topalović 10

Utorak

7. sat

Tamburice

DODATNA NASTAVA

Matematika

(7. i 9. razredi)

Mirza Čvorak 30

Četvrtak

7. sat

OŠ II.b

DODATNA NASTAVA

Fizika

(9. razredi)

Jelena Dakić 5

Srijeda

7. sat

Kabinet fizike

DODATNA NASTAVA

Zemljopis

(9. razredi)

Ana Živko 10

Četvrtak

7. sat

OŠ II.c

DODATNA NASTAVA

Francuski jezik

(9. razredi)

Ana Mocnaj 5

Petak

7. sat

Kabinet tehničkog

DODATNA NASTAVA

Kemija

(9. razredi)

Zerina Kukić 10

Ponedjeljak

(svaki drugi)

7. sat

Kabinet kemije

DODATNA NASTAVA

Kemija

(9. razredi)

Ema Topalović 5

Četvrtak

7. sat

Kabinet biologije

 

DODATNA NASTAVA VODITELJ TJEDNI BROJ SATI

VRIJEME

(dan i školski sat)

UČIONICA
Engleski jezik Tanja Karavelić 1

Srijeda, 11:35

8.d
Matematika Andrea Mehmedović 1

Četvrtak, 11:35

6.d

Matematika

Ajla Pilav Dostić 1

Srijeda, 11:35

8.f

Vjeronauk

Mandalena Trgovčević 1

Petak, 12:20

Informatika

Zemljopis

Ana Živko 1

Petak, 11:35

9.e

Engleski jezik

Ivona Čečura 1

Utorak, 11:35

9.f

Kemija

Ema Topalović 1

Petak, 11:35

8.f

Vjeronauk

Sandro Jurešić 1

Petak, 17:45

9.f

Fizika

Kristijan Kavazović 1

Petak, 11:35

9.e

Informatika

Zoran Radoš 1

Četvrtak, 11:35

Kabinet

informatike na katu

 

Prijava svih oblika nasilja među učenicima i nad učenicima

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com