Osnovna škola
JAVNE NABAVKE

Na osnovu članka 17. stavak (2) Zakona o javnim nabavama BiH, (Sl. glasnik BIH, br. 39/14 i 59/22), članka 124. Statuta Katoličkog školskog centra - Osnovna škola Sarajevo i Odluke o usvajanju proračuna za 2024. godinu, Školski odbor na sastanku održanom dana 22. siječnja 2024. godine, donosi,
   
PLAN NABAVA ZA 2024. GODINU ZA KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR - OSNOVNA ŠKOLA
   
   
I.
 
(1) Plan nabava u Katoličkom školskom centru - Osnovna škola Sarajevo (u daljem teksu plan) sačinjen je na temelju Odluke broj 01-11-53939/23 od 30.12.2023. godine o usvajajnju proračuna Kantona Sarajevo za 2024. godine (Sl. glasnik BIH, br. 55/23), te financijskog plana u iznosu od 69.850,00 KM.
   
(2) Za razdoblje financiranja odnosno iz Proračuna Kantona Sarajevo za 2024. godinu, a u cilju osiguranja svega što je potrebno za neometan rad Ugovornog organa, donosi se Plan nabava, koji sadrži: naziv predmeta javne nabave, brojčanu oznaku i naziv predmeta nabave iz JRJN, vrstu postupka, da li se predmet dijeli na lotove, vrstu ugovora, da li će biti zaključen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, period trajanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, procijenjenu vrijednost nabave, okvirni datum pokretanja postupka nabave, izvor financiranja, podatak za koju godinu se plan donosi i dodatne napomene.
   
II.
   
(1) Za sve nabave predviđene ovim planom nabava za 2024. godinu obaveza je donošenja odluke o pokretanju postupka nabave u formi i sadržaju shodno odredbi članka 18. ZJN BiH, izuzev u postupku izravnog sporazuma u kojem ugovorni organ ne donosi odluku ili rješenje o pokretanju postupka javne nabave u pisanom obliku. 
(2) Za nabave koje nisu predviđene u Planu nabava ugovorni organ donosi posebnu odluku o pokretanju postupka javne nabave, kojom mijenja plan javnih nabava. 
(3) Posebna odluka o pokretanju postupka javne nabave treba sadržavati podatke iz članka 1. stavak (3) ovog Plana 
   
III.
   
Provođenjem postupka javnih nabava će se osigurati:
a) Najučinkovitiji način korištenja javnih sredstava s obzirom na svrhu i predmet javne nabave
b) Izvršenje nabave i dodjeljivanje ugovora o javnoj nabavi u skladu sa postupcima utvrđenih Zakonom o javnim nabavama 
c) Poduzimanje svih potrebnih mjera kako bi se osigurala pravična i aktivna konkurencija među potencijalnim dobavljačima uz ostvarenje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti.
   
IV.
   
Plan se sastoji od tekstualnog i tabelarnog dijela. Tabelarni dio je podijeljen na tri segmenta, robe i usluge i radove.  
   
V.
   
Plan je okvirni dokument koji se može mijenjati ili dopunjavati u toku godine, na isti način na koji je i donesen.  
   
VI.
   
Plan nabava primjenjuje se za razdoblje od 01.01. do 31.12.2024. godinu.  
   
VII.
   
Za 2024. godinu utvrđuje se sljedeći plan javnih nabava:  

r/b Predmet
nabavke
Šifra JRJN Procjenjena
vrijednost
bez PDV-a
Vrsta
postupka
Okvirni period
pokretanja
postupka
Okvirni period
trajanja ugovora
Da li se
predmet
dijeli na
lotove
Izvor
financiranja
Organ
nadležan
za
pokretanje
postupka
 
1. Kancelarijski materijal 30190000-7
Razna uredska oprema i potrepštine
3.500,00 Izravni sporazum I kvartal 31.12.2024. NE Proračun KS Direktor
škole
2. Materijal za čišćenje 39830000-9 2.500,00 Izravni sporazum I kvartal 31.12.2024. NE Proračun KS Direktor škole
3. Izdaci za obrazovna pomagala 39162200-7 5.900,00 Izravni sporazum I kvartal 31.12.2024. NE Proračun KS Direktor škole
4. Materijal za dekoraciju službenih prostorija 39298900-6 400,00 Izravni sporazum I kvartal 31.12.2024. NE Proračun KS Direktor škole
5. Nabava opreme 39160000-1 5.800,00 Izravni
sporazum
I kvartal 31.12.2024. NE Donacije Direktor škole
6. Izdaci za putni troškovi 09200000-1
09211100-2
1.700,00 Izravni sporazum II kvartal 31.12.2024. NE Proračun KS Direktor škole
7. Materijal za popravku i održavanje objekta i opreme 44000000-0 600,00 Izravni sporazum II kvartal 31.03.2024. NE Proračun KS Direktor škole
8. Hrana i prehrambeni materijal 15000000-8 1.700,00 Izravni sporazum II kvartal 31.05.2024. NE Grant Direktor škole
UKUPNO ROBE   22.100,00            

 

 

r/b Predmet
nabavke
Šifra JRJN Procjenjena
vrijednost
bez PDV-a
Vrsta
postupka
Okvirni period
pokretanja
postupka
Okvirni period
trajanja ugovora
Da li se
predmet
dijeli na
lotove
Izvor
financiranja
Organ
nadležan
za
pokretanje
postupka
 
1.

Telekomunikacijske
usluge - usluge fiksne telefonije i interneta

64215000-6
i
72400000-4
3.600,00 Izravni sporazum II kvartal 31.12.2024. NE Proračun KS Direktor
škole
2. Usluge deratizacije,
dezinfekcije i
dezinsekcije
90921000-9 850,00 Izravni sporazum II kvartal 31.12.2024. NE Proračun KS Direktor škole
3. Usluge popravke i održavanja vatrogasne opreme 50413200-5 1.000,00 Izravni sporazum II kvartal 31.12.2024. NE Proračun KS Direktor škole
4. Usluge popravki i održavanje zgrada 50000000-5 2.000,00 Izravni sporazum II kvartal 31.12.2024. NE Proračun KS Direktor škole
5. Usluge održavanja sistema vatrodojave 50413200-5 1.000,00 Izravni sporazum II kvartal 31.12.2024. NE Proračun KS Direktor škole
6. Usluge popravke, održavanja i srodne usluge za osobna računala, uredsku opremu 50300000-8 400,00 Izravni sporazum II kvartal 31.12.2024. NE Proračun KS Direktor škole
7. Usluge elektronske zaštite objekta 50343000-1 2.400,00 Izravni sporazum II kvartal 31.12.2024. NE Proračun KS Direktor škole
8. Usluge oglašavanja 79341000-6 500,00 Izravni sporazum II kvartal 31.12.2024. NE Proračun KS Direktor škole
9. Usluge stručnog obrazovanja 80522000-9 200,00 Izravni sporazum II kvartal 31.12.2024. NE Proračun KS Direktor škole
10. Izdaci računovodstvenih i revizorskih usluga 79210000-9 300,00 Izravni sporazum I kvartal 31.03.2024. NE Proračun KS Direktor škole
11. Realizacija "Škole u prirodi" 63511000-4 22.000,00 Konkurentski postupak II kvartal 31.05.2024. NE Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS Direktor škole
12. Usluge cestovnog prijevoza - prijevoz učenika i nastavnika 60000000-8 1.700,00 Izravni sporazum II kvartal 31.12.2024. NE Proračun KS Direktor škole
13. Sistematski pregled radnika 85140000-2 6.000,00 Izravni sporazum II kvartal 30.06.2024. NE Proračun KS Direktor škole
UKUPNO USLUGE   41.950,00            
r/b Predmet
nabavke
Šifra JRJN Procjenjena
vrijednost
bez PDV-a
Vrsta
postupka
Okvirni period
pokretanja
postupka
Okvirni period
trajanja ugovora
Da li se
predmet
dijeli na
lotove
Izvor
financiranja
Organ
nadležan
za
pokretanje
postupka
1. Rekonstrukcija i investicijsko ulaganje 45212225-9 5.800,00 Izravni
sporazum
I kvartal 30.06.2024. NE Proračun KS Direktor
škole
UKUPNO RADOVI   5.800,00            
   
   
VIII.
   
Ovaj plan javnih nabava stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na web stranici Katoličkog školskog centra - Osnovna škola.
   
   
OBRAZLOŽENJE
 
   
Člankom 17. Zakona o javnim nabavama BiH, a u vezi sa Listom ugovornih organa, po kategorijama, koji su obvezni primjenjivati Zakon o javnim nabavama BiH, škola je u obvezi da postupke javne nabave roba, usluga i radova provodi u skladu sa citiranim Zakonom.
Plan javnih nabava definiran je u skladu sa Odlukom o usvajanju proračuna Kantona Sarajevo za 2024. godinu broj 01-11-53939/23 od 30.12.2023. godine, te imajući u vidu iznos sredstava namijenjenih za javne nabave roba, usluga i radova u 2024. godini, te zakonom utvrđene vrijednosne razrede, u provođenju postupaka javnih nabava primjenjivat će se u cijelosti Zakon o javnim nabavama i podzakonski akti, o čemu pojedinačne odluke o pokretanju postupka svake konkretne nabave donosi direktorica Katoličkog školskog centra - Osnovna škola u Sarajevu u skladu sa Pravilima Katoličkog školskog centra - Osnovna škola. Kompletna dokumentacija o provedenim postupcima javnih nabava: zaključeni ugovori o nabavi, zahtjevi, ponude, tenderska dokumentacija i dokumenti koji se odnose na ispitivanje i ocjenjivanje zahtjeva i ponuda, kao i drugi dokumenti u vezi sa nabavom čuvaju se u arhivi Katoličkog školskog centra - Osnovna škola u Sarajevu. Imajući u vidu navedeno odlučeno je kao u izreci.
 
 
Broj: 01-1-142/24
Datum: 22. siječnja 2024. godine
Predsjednik školskog odbora 
Pero Brajko
KONTAKT KŠC "SV. JOSIP" SARAJEVO
 
pin 1 ADRESA
Mehmed-paše Sokolovića 11
71 000 Sarajevo, BiH
  PODRUČNA ŠKOLA
Vitomira Lukića 1, 71 000 Sarajevo, BiH
phone-call1 TELEFON
+387 33 225 775
  PODRUČNA ŠKOLA
+387 33 760 905
EMAIL
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
sustav skola logoksc 
ŠKOLSKI CENTRI U BiH 
 
KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR
"Sv. Pavao" Zenica
KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR
"Petar Barbarić" Travnik
KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR
"Sv. Franjo" Tuzla
KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR
"Bl. Ivan Merz" Banja Luka
KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR
"Don Bosco" Žepče
KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR
"Ivan Pavao II" Bihać

©2008-2024 KŠC "Sv. Josip" Sarajevo. Sva prava pridržana.
JSN Decor is designed by JoomlaShine.com