Ime i prezime nastavnika

Nastavni predmet

Zora Korać

Razredna nastava

Branka Marčinko

Razredna nastava

Suzana Sabljić

Razredna nastava

Vanja Moljević

Razredna nastava

Sanja Anđelić

Razredna nastava

Slađana Pavlinović

Razredna nastava

Ružica Šutalo Selimagić

Razredna nastava

Terezija Badrov

Razredna nastava

Ana Dolić

Razredna nastava

Vlatka Nikolić

Razredna nastava

Gordana Lučić

Razredna nastava

Selma Masnopita

Razredna nastava

Anita Kustura

Razredna nastava

Tamara Mišanović

Razredna nastava

Sanja Brkljačić

Razredna nastava

Lidija Marjanović

Razredna nastava

Marina Jakovljević

Razredna nastava

Gordana Trogrlić

Razredna nastava

Anita Vrcić

Razredna nastava

Marlena Brkić

Razredna nastava

Vedrana Pejčinović

Razredna nastava

Diana Baketarić

Razredna nastava

Ivana Drmač

Razredna nastava

Jasminka Butković

Razredna nastava

Diana Baketarić

Razredna nastava

Antonela Kobačić

Razredna nastava

Željka Barić

Razredna nastava

s, Marija Tomić

Razredna nastava

Klaudija Mlakić Vuković

Hrvatski jezik

S, Ivana Jurišin

Hrvatski jezik

Sanja Portner

Hrvatski jezik

Katarina Bakula

Hrvatski jezik

Ivana Mostarac

Hrvatski jezik

Nataša Mandić

Hrvatski jezik

Antonela Šimunić

Engleski jezik

Tanja Karavelić

Engleski jezik

Ankica Kordić

Engleski jezik

Snježana Smoljo

Engleski jezik

Sanela Karaman-Maslar

Engleski jezik

Ivona Čečura

Engleski jezik

Kristina Perić

 

Njemački jezik

Ana Mocnaj

Francuski jezik

Ana Večerak

Matematika

Ivana Stamatovski-Ćirić

Matematika

Dalila Ljevo

Matematika

Ivana Baban

Matematika

Anto Franjić

Matematika

Ajla Pilav Dostić

Matematika

Štefica Vidović

Biologija

Ivana Previšić-Čengić

Biologija

Dario Šakić

Biologija

Daliborka Čelan

Kemija

Biologija

Ivana Kolorici

Fizika

Jelena Dakić

Fizika

Elvira Lihović

Fizika

Leonard Valenta

Povijest

Ljubica Zadrić

Povijest

Slađana Čelar

Povijest

Vedrana Komšić

Zemljopis

Luka Andrić

Zemljopis

Ana Andrle-Imamović

Glazbeni odgoj

Andrea Krasnić

Glazbeni odgoj

Lidija Karamehmedović

Likovni odgoj

Ivana Mijić Čavlović

Likovni odgoj

Danijela Madacky-Letić

Likovni odgoj

Ivan Perić

Etika i moral

Mandalena Tgrovčević

Vjeronauk/Etika i moral

s, Lidija Kalfić

Vjeronauk

vlč, Ljubo  Zelenika

Vjeronauk/Povijest religija

Igor Žontar

Etika i moral

Stanko Kordić

Tehnička kultura

Dragan Korać

Informatika

Zoran Radoš

Informatika

Ivan Šakota

Informatika

Gordan Radić

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Dajana Softić

Tjelesni i zdravstveni odgoj

Aida Halilović

Islamski vjeronauk

Neda Bjelica

Pravoslavni vjeronauk