Osnovna škola
Raspored sati
2022./2023.

RASPORED SATI ZA RAZREDNU NASTAVU - BANJSKI BRIJEG

 UČITELJICA
ODJEL
PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK
1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.
                           
 Zora Korać I.a TZO H-J M-O     MAT UM UM     TZO H-J M-O     VJ/EiM MAT UM     E-J H-J Z-U    
                           
 Ivana Drmač I.b TZO H-J M-O     MAT UM UM     TZO H-J M-O     MAT VJ/EiM UM     H-J E-J Z-U    
                           
 Terezija Badrov II.a MAT H-J UM     TZO VJ/EiM H-J M-O   MAT H-J Z-U     H-J UM UM     TZO MAT E-J M-O  
                           
 Vanja Moljević II.b MAT H-J UM     TZO M-O H-J Z-U   VJ/EiM MAT H-J     H-J UM UM     TZO MAT M-O E-J  
                           
 Ružica Šutalo Selimagić III.a E-J H-J TZO MAT   VJ/EiM H-J M-O UM   H-J TZO MAT     H-J M-O Z-U     MAT UM UM    
                           
 Ana Dolić III.b H-J MAT UM     VJ/EiM H-J M-O     E-J TZO H-J MAT   H-J M-O UM UM   MAT Z-U TZO    
                           
 Tamara Mišanović III.c H-J MAT TZO Z-U   M-O H-J UM UM   MAT VJ/EiM H-J     E-J H-J M-O     MAT UM TZO    
                           
 Anita Vrcić IV.a P E-J MAT H-J   MAT D L-O Z-U   MAT H-J TZO P   D E-J H-J G-O   VJ/EiM TZO MAT H-J  
                           
 Vedrana Pejčinović IV.b H-J MAT P L-O Z-U VJ/EiM D MAT H-J   MAT E-J TZO P > D H-J E-J G-O   MAT TZO H-J    
                           
 Jasminka Butković V.a MAT TZO E-J P   H-J D G-O VJ/EiM   MAT H-J E-J Z-U   TZO H-J MAT D   MAT H-J L-O P  
                           
 Marija Tomić V.b MAT TZO P E-J   H-J G-O D Z-U   MAT H-J VJ/EiM E-J   TZO H-J MAT D   MAT L-O H-J P  
                           

RASPORED SATI ZA RAZREDNU NASTAVU - STUP

 UČITELJICA
ODJEL
PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK
1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5.
                           
 Sanja Anđelić I.c H-J VJ/EiM Z-U     MAT E-J TZO     H-J M-O UM     MAT UM UM     TZO H-J M-O    
                           
 Slađana Pavlinović I.d H-J VJ/EiM Z-U     E-J MAT TZO     M-O H-J UM     MAT UM UM     H-J TZO M-O    
                           
 Gordana Lučić II.c H-J MAT VJ/EiM     M-O H-J UM E-J   H-J MAT TZO     M-O UM UM     H-J MAT Z-U TZO  
                           
 Vlatka Nikolić II.d H-J MAT VJ/EiM     H-J M-O E-J UM   H-J TZO MAT     M-O UM UM Z-U   H-J MAT TZO    
                           
 Lidija Marjanović III.d H-J MAT Z-U VJ/EiM   E-J M-O H-J TZO   MAT H-J UM     M-O TZO H-J     UM UM MAT    
                           
 Sanja Brkljačić III.e MAT H-J Z-U VJ/EiM   H-J TZO M-O     MAT H-J UM     H-J M-O E-J TZO   MAT UM UM    
                           
 Selma Masnopita III.f H-J MAT Z-U     H-J VJ/EiM TZO M-O   MAT H-J UM     M-O H-J TZO E-J   MAT UM UM    
                           
 Marlena Brkić IV.c H-J MAT P TZO   VJ/EiM E-J MAT D   H-J MAT P Z-U   TZO H-J D G-O   E-J H-J MAT L-O  
                           
 Gordana Trogrlić IV.d H-J TZO MAT P   TZO MAT E-J D   H-J MAT P Z-U   H-J D G-O     H-J E-J MAT L-O VJ/EiM
                           
 Željka Barić V.c TZO H-J P     H-J MAT D E-J L-O MAT H-J Z-U TZO   H-J MAT D     MAT P E-J G-O VJ/EiM
                           
 Antonela Kobačić V.d H-J P TZO     MAT H-J VJ/EiM L-O E-J TZO H-J MAT D   H-J MAT D Z-U   MAT P G-O E-J  
                           

RASPORED SATI ZA PREDMETNU NASTAVU - BANJSKI BRIJEG

Nastavnik
PREDMET
RAZREDNIK
PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK
1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
                           
 Klaudija Mlakić Vuković
 HRVATSKI JEZIK
8.a 6.b 8.a 6.a 8.a
R
8.b 8.b 8.a 6.b 6.a   8.b 6.a 6.b 8.a   6.b 6.a         8.a 6.b 6.a 8.b    
                           
 Nataša Kelić
 HRVATSKI JEZIK
9.a 7.a 9.a 7.c 8.c
9a
R
7.c 7.a 8.c   7.a 7.c 8.c 9.a     7.c 7.a 8.c   9.a   7.a
9.a 7.c      
                           
 Samra Kadrić
 HRVATSKI JEZIK
  7.b 6.c 9.c             9.b 6.c 7.b   9.c 6.c   7.b 9.b 9.c   9.b 7.b 6.c   9.b 7.b 6.c 9.c    
                           
 Ivona Čečura
 ENGLESKI JEZIK
6.a 6.a   7.b 6.c 7.c 7.a             6.c 6.b 7.c 6.a 7.a                     6.b 7.b 6.a
R
                           
 Antonela Polić
 ENGLESKI JEZIK
  3.a 4.a 5.a 5.b                 3.b 4.b 5.a 5.b     3.c 4.a 4.b                  
                           
 Ljubica Jahura
 ENGLESKI JEZIK / POVIJEST
6.c 8.b 7.a 8.c   6.c 8.a              6.a 8.b 8.a 6.c                   6.a    7.a 8.c 6.c
R
                           
 Bianca Smoljo
 ENGLESKI JEZIK
                                                  1.a
1.b 2.a 2.b    
                           
 Tanja Karavelić
 ENGLESKI JEZIK
                    9.c 9.b 9.a             9.a 9.b 9.c                  
                           
 Kristina Perić
 NJEMAČKI JEZIK
8.b 6.c 8.c 8.a 6.b   8.b                         8.b
R
6.b  6.c       8.b 8.a 8.c      
                           
 Katarina Perić
 NJEMAČKI JEZIK
                                  6.a                       6.a  
                           
 Ana Mocnaj
 FRANCUSKI JEZIK
              9.b 9.c 9.a               9.c 9.b 9.a            
                           
 Marina Primorac Smajović
 FRANCUSKI JEZIK
                    7.a
7.b 7.c                   7.c 7.a 7.b            
                           
 Ivana Stamatovski-Ćirić
 MATEMATIKA
8.c 8.c 6.b 6.c 8.b
8.a  6.c 8.c 6.b 8.a
8.a 8.c 6.b 8.b     6.c   8.b 8.c   6.c 6.b 8.a 8.b 8.c
R
                           
 Dalila Džaferović
 MATEMATIKA
        7.b 6.a   7.b   6.a           6.a 7.b                      7.b 6.a    
                           
 Katarina Lučić-Lavčević
 MATEMATIKA
7.c 7.c 9.c 7.a       9.a 9.b   7.c 9.c 7.a 9.b 7.a 9.c 7.c 9.a       7.a 9.a 7.c 9.b 9.c   9.b 7.c
R
9.a  
                           
 Gordan Radić
 TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ
                7.c 7.b 8.b 7.a 8.c               7.c 8.b 7.a 7.b 8.c            
                           
 Dajana Softić
 TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ
        6.a 6.b 9.b                   9.b 6.c 9.a       6.b 6.a         9.a 6.c  
                           
 Milan Mladenović
 TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ
                        8.a           9.c
          8.a           9.c
                           
 Slađana Čelar
 POVIJEST
9.b   7.b 9.b 9.a 9.c               7.c 9.b 9.a                       9.c 7.b 9.b
R
7.c
                           
 Leonard Valenta
 POVIJEST
6.b 8.a 8.b 6.b                           6.b 8.c                 8.b 8.c 8.a 6.b
R
                           
 Vedrana Komšić
 ZEMLJOPIS
7.b 9.a 7.c   9.c 7.a               7.b  7.b
R
9.b   9.c 7.c 7.a 9.a 7.b 9.b                
                           
 Nina Drljo
 ZEMLJOPIS
              6.a   8.b 6.c 6.b         8.a 8.c 8.b             6.a 8.c   6.c 6.b 8.a
                           
 Željana Čamur
 FIZIKA
              9.c 7.b 9.b 9.a                 9.b 9.c 9.a                  
                           
 Jelena Dakić
 FIZIKA
                          8.c 8.a 8.b 7.a                 8.c
8.b 8.a   7.c  
                           
 Ema Topalović
 KEMIJA
              8.c 8.b 8.a               8.c 8.a 8.b            
                           
 Zerina Kukić
 KEMIJA
9.c       9.b 9.a 9.c
                  9.c 9.b               9.a 9.c        
                           
 Ivana Previšić Čengić
 BIOLOGIJA
                    8.c
8.a 8.b           8.a 8.b 8.a                  
                           
 Martina Stijepić
 BIOLOGIJA
7.a       7.a 9.b 7.b 6.b 9.a 9.c   7.c           7.c 7.a
R
6.a 7.b         6.c   7.a 9.b 9.c 9.a
                           
 Ana Andrle-Imamović
 GLAZBENI ODGOJ
        7.c 7.b               9.c   7.a                   6.b 9.b 9.a      
                           
 Andrea Hadžidedić
 GLAZBENI ODGOJ
              8.a 5.b 5.a   8.b           6.c 8.c   6.a                
                           
 Lidija Karamehmedović
 LIKOVNI ODGOJ
  9.c 6.a 9.a                       7.b 8.c 8.b 8.a             7.c 5.b 5.a   7.a 9.b
                           
 Ivana Mijić Čavlović
 LIKOVNI ODGOJ
                          6.b 6.c                                
                           
 Irma Mandžuka
 TEHNIČKI ODGOJ
  9.b 9.b 8.b   8.c 8.c              9.a 9.a         8.a 8.a      9.c 9.c            
                           
 Dragan Korać
 INFORMATIKA
                6.b
I.g
6.c
I.g
6.a
I.g
                    6.a
I.g
6.c
I.g
6.b
I.g
             
                           
 Filip Mihaljčić
 INFORMATIKA
              7.a
II.g
6.b
II.g
6.c
II.g
6.a
II.g
                    6.a
II.g
6.c
II.g
6.b
II.g
7.a
I.g
7.b 7.c        
                           
 Mandalena Trgovčević
 VJERONAUK
              3.a
3.b
6.a
6.c
  5.a 9.a 9.c  2.b 3.c 5.b       1.a 1.b  6.b                  
                           
 Lidija Kalfić
 VJERONAUK / POVIJEST RELIGIJA
              4.b 2.a 7.a
7.c
7.b 8.c 9.b             7.b
P.R.
  7.c
P.R.
8.a 8.b   4.a 7.a
P.R.
       
                           
 Aida Halilović
 ISLAMSKI VJERONAUK
              3.a
4.b
2.a   7.b 8.c
9.a
                                     
                           
 Neda Bjelica
 PRAVOSLAVNI VJERONAUK
                  7.a 5.a   9.b
9.c
                    8.b              
                           
 Darko Šlipogor
 ETIKA I MORAL
                6.a 7.a 7.b 8.c 9.b                  6.b 8.a 8.b              
                           
 Ivan Perić
 ETIKA I MORAL
                6.c 7.c   9.a 9.c                                     
                           

RASPORED SATI ZA PREDMETNU NASTAVU - STUP

Nastavnik
PREDMET
RAZREDNIK
PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK
1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
                           
 Ivana Jurišin
 HRVATSKI JEZIK
7.e 9.e 7.e 7.d 9.d
          7.d 7.e 9.e 7.e 7.d 9.d 9.e 7.e
R
        7.d 9.d 7.e   9.d   7.e 7.d 9.e
                           
 Emilija Pavićević
 HRVATSKI JEZIK
              6.f   8.e 8.f 8.f               8.e 8.e 8.f 6.f 6.f       8.f 6.f 6.f 8.e
                           
 Sanja Portner
 HRVATSKI JEZIK
 9.f 6.e 9.f 6.d   8.d       6.e 9.f 6.d 8.d 6.e 9.f 6.d 8.d 9.f
R
  8.d 6.d 6.e         6.d   9.f 6.e   
                           
 Bianca Smoljo
 ENGLESKI JEZIK
              7.e 7.d                     7.d 7.e                    
                           
 Tanja Karavelić
 ENGLESKI JEZIK
9.d 9.d 8.e   8.f 9.e 9.f             9.e 9.d   8.f 8.d 8.e                   9.d
R
8.d 9.f
                           
 Ivona Čečura
 ENGLESKI JEZIK
              6.e 6.f   6.d                 6.e 6.f 6.d                  
                           
 Katarina Perić
 NJEMAČKI JEZIK
  9.f 9.e   7.d 7.e 9.d                         7.e 9.d 7.d 9.f 9.e              
                           
 Ana Mocnaj
 FRANCUSKI JEZIK
8.e 8.d 6.f   6.e 8.e
R
8.f             8.e 6.d 8.d   6.f 8.f             6.d 8.e 6.e      
                           
 Ana Večerak
 MATEMATIKA
7.d 7.d 9.d 9.f 9.e
    7.d   7.e 9.e
9.d   9.f 7.e 7.d 9.d 9.e   9.f 7.d 9.e 7.e     9.f 7.e 7.d
R
  9.d
                           
 Dalila Džaferović
 MATEMATIKA
              8.d 8.d                           8.d 8.d              
                           
 Ivana Krajinović
 MATEMATIKA
  8.e 6.d 6.f         6.e   8.e 6.f 8.f 6.d 8.e 8.f 6.f 6.e   6.d 8.f   8.e 6.e   8.f   6.f 6.e 6.d  
                           
 Gordan Radić
 TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ
6.f     7.e 9.f 6.e 7.d             6.f 6.e 9.f 7.e   6.f
R
            6.f 7.d        
                           
 Dajana Softić
 TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ
              8.f 6.d 8.d   8.e 9.d                 8.d 9.e   8.f     8.e 6.d 9.e 9.d
                           
 Leonard Valenta
 POVIJEST
              6.d 8.f 6.f 6.e 8.d 8.e             8.f 8.d 6.f 6.e 6.d 8.e            
                           
 Slađana Čelar
 POVIJEST
              9.f 9.d 9.e 7.e   7.d             9.e 9.f 7.e   7.d 9.d            
                           
 Vedrana Komšić
 ZEMLJOPIS
                9.f 7.d 9.d 9.e 7.e                         9.d 9.f 9.e 7.d 7.e  
                           
 Nina Drljo
 ZEMLJOPIS
  6.f 8.d 6.e 6.d 8.f 8.e                         6.f 6.e 8.e 6.d 8.f 8.d            
                           
 Željana Čamur
 FIZIKA
  8.f   9.d 8.e 9.f 8.d             8.f 9.e 7.e 7.d 9.d 9.f             8.e 8.d   9.e    
                           
 Ema Topalović
 KEMIJA / BIOLOGIJA
9.e     8.e
K
8.d
K
9.d
B
9.e
B
      9.d
B
8.f
K
9.e
B
9.f
B
8.e
K
9.e
R
      8.f
K
9.f
K
8.d
K
                           
 Zerina Kukić
 KEMIJA
              9.d 9.e 9.f                         9.d 9.f 9.e            
                           
 Ivana Previšić Čengić
 BIOLOGIJA
6.d     8.f 7.e 7.d 6.d
R
            8.d 6.f 6.e 8.e 7.d               8.d 8.f 6.d   8.e 7.e
                           
 Andrea Hadžidedić
 GLAZBENI ODGOJ
6.e         6.f 6.e
R
              8.d 8.e 6.d 8.f               6.e          
                           
 Ana Andrle-Imamović
 GLAZBENI ODGOJ
                                  9.d 9.e 9.f   7.e 7.d            
                           
 Lidija Karamehmedović
 LIKOVNI ODGOJ
              9.e 7.e   8.d 7.d                   9.d 8.f 8.e 9.f            
                           
 Ivana Mijić Čavlović
 LIKOVNI ODGOJ
                  6.d 6.e 6.f                                      
                           
 Irma Mandžuka
 TEHNIČKI ODGOJ
              8.e 8.e 9.d   9.f 9.f                         9.e 9.e 8.d   8.f 8.f
                           
 Filip Mihaljčić
 INFORMATIKA
                                                             
                           
 Filip Mihaljčić
 INFORMATIKA
              7.a
II.g
6.b
II.g
6.c
II.g
6.a
II.g
                    6.a
II.g
6.c
II.g
6.b
II.g
7.a
I.g
7.b 7.c        
                           
 Mandalena Trgovčević
 VJERONAUK
              3.a
3.b
6.a
6.c
  5.a 9.a 9.c  2.b 3.c 5.b       1.a 1.b  6.b                  
                           
 Lidija Kalfić
 VJERONAUK / POVIJEST RELIGIJA
              4.b 2.a 7.a
7.c
7.b 8.c 9.b             7.b
P.R.
  7.c
P.R.
8.a 8.b   4.a 7.a
P.R.
       
                           
 Aida Halilović
 ISLAMSKI VJERONAUK
              3.a
4.b
2.a   7.b 8.c
9.a
                                     
                           
 Neda Bjelica
 PRAVOSLAVNI VJERONAUK
                  7.a 5.a   9.b
9.c
                    8.b              
                           
 Darko Šlipogor
 ETIKA I MORAL
                6.a 7.a 7.b 8.c 9.b                  6.b 8.a 8.b              
                           
 Ivan Perić
 ETIKA I MORAL
                6.c 7.c   9.a 9.c                                     
                           

 

KONTAKT KŠC "SV. JOSIP" SARAJEVO
 
pin 1 ADRESA
Mehmed-paše Sokolovića 11
71 000 Sarajevo, BiH
  PODRUČNA ŠKOLA
Vitomira Lukića 1, 71 000 Sarajevo, BiH
phone-call1 TELEFON
+387 33 225 775
  PODRUČNA ŠKOLA
+387 33 760 905
EMAIL
**Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.**
  **Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.**
**Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.**
  **Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.**
**Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.**
sustav skola logoksc 
ŠKOLSKI CENTRI U BiH 
 
KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR
"Sv. Pavao" Zenica
KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR
"Petar Barbarić" Travnik
KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR
"Sv. Franjo" Tuzla
KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR
"Bl. Ivan Merz" Banja Luka
KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR
"Don Bosco" Žepče
KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR
"Ivan Pavao II" Bihać

©2008-2023 KŠC "Sv. Josip" Sarajevo. Sva prava pridržana.
JSN Decor is designed by JoomlaShine.com

**Joomla! Debug konzola**

**Sesija**

**Informacije profila**

**Korištenje Memorije**

**Upiti baze podataka**