RAVNATELJ CENTRA

 MARIO ĆOSIĆ, MR.SC.

DIREKTORICA ŠKOLE

 KRISTINA PERIĆ, PROF.

POMOĆNICA  DIREKTORICE

 NATAŠA MANDIĆ, PROF

PEDAGOGINJE

 DRAGICA JUKIĆ, PROF., EMANUELA BORIĆ, PROF.

ŠKOLSKI ODBOR

 

JOSIP LEBO

 PREDSJEDNIK, PREDSTAVNIK OSNIVAČA

SANDRA KASALAO FAZLIĆ

 ČLAN, PREDSTAVNIK RODITELJA

DEJAN GARIĆ

 ČLAN, PREDSTAVNIK RODITELJA

ŽELJKA PRLENDA

 ČLAN, PREDSTAVNIK RODITELJA

SANJA PORTNER

 ČLAN, PREDSTAVNIK UPOSLENIKA

SANJA CIGIĆ

 ČLAN, PREDSTAVNIK UPOSLENIKA

ZDRAVKO BELJO

 ČLAN, PREDSTAVNIK OPĆINE