OGLASNA PLOČA
KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR
O N L I N E  P R I J A V A  U Č E N I K A  I Z  D R U G I H  K A N T O N A
ZA POLAGANJE EKSTERNE MATURE I UPIS U SREDNJE ŠKOLE KŠC-a
OSNOVNA ŠKOLA
N A T J E Č A J   Z A   U P I S   D J E C E   U   P R V I   R A Z R E D
OSNOVNE ŠKOLE ZA ŠKOLSKU 2024./2025. GODINU
OPĆA-REALNA GIMNAZIJA 
V R Š NJ A Č K E   I N S T R U K C I J E   -   II.   P O L U G O D I Š T E 
ZA UČENIKE OD I. DO IV. RAZREDA
OSNOVNA ŠKOLA
PISANE PROVJERE ZNANJA U II. POLUGODIŠTU 2023./2024.
SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA
PISANE PROVJERE ZNANJA U II. POLUGODIŠTU 2023./2024.
OPĆA-REALNA GIMNAZIJA
PISANE PROVJERE ZNANJA U II. POLUGODIŠTU 2023./2024.
 
KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR
FOTOGALERIJA 2023./2024.
   
NOVOSTI
Red. broj Prezime (Ime oca) Ime Mjesto Studij
1. Andrić (Ivica) Nina Visoko UNSA, Pravni fakultet, I. god.
2. Barić (Željko) Teo Kiseljak SVEMO, Informatika, II. god.
3. Brkić (Zvonko) Matea Brčko Medicinski fakultet Foča, II. god.
4. Božić (Vinko) Maja Kupres SVEMO, Zdravstveni studij, II. god
5. Čurić (Milenko) Ivona Uskoplje SVEMO, Pravni fakultet, III. god.
6. Djaković (Ivan) Marija Travnik UNSA, Farmacija, I. god.
7. Dunđer (Marinko) Ivana Žepče SVEMO, Engleski i povijest, I. god.
8. Dusper (Dalibor) Tin Kreševo SVEMO, Medicina, I. god.
9. Galić (Žarko) Lidija Posušje SVEMO, Fizioterapija, I. god.
10. Grabovac (Ivo) Ivana Uskoplje SVEMO, Radiologija, III. god.
11. Grubišić (Vinko) Marija Posušje SVEMO, Farmacija, I. god.
12. Herceg (Tomislav) Petar Uskoplje UNBL, Stomatologija, IV. god.
13. Hrnjkaš (Goran) Marija Kupres SVEMO, Zdravstveni studiji, I. god.
14. Jakić (Vinko) Ivana Sarajevo UNSA, Ekonomija, II. god.
15. Jonjić (Zdenko) Maria-Anabela Zenica UNZE, Kemijsko ing., I. god.
16. Jurešić (Draženko) Kristijan Zenica UNZE, Kulturalni studiji, I. god.
17. Lučić-Jozak (Anto) Laura Travnik SVEMO, Radiologija, I. god.
18. Ljiljić (Zoran) Mirna Sarajevo BURCH, Informacijske tehn., I. god.
19. Markelić (Branko) Josip Živinice UNTZ, Elektrotehnika i rač., I. god.
20. Martić (Dinko) Marija Posušje SVEMO, Politologija, I. god.
21. Martić (Željko) Marija Travnik UNSA, Pedagogija, III. god.
22. Mihalj (Zoran) Lea Sarajevo UNSA, Genetika, I. god.
23. Pačak (Igor) Lara Jana Sarajevo UNSA, Fizika, I. god.
24. Raič (Marinko) Ivona Stolac SVEMO, Farmacija, III. god.
25. Šimunović (Mirko) Valentina Prozor-Rama SVEMO, Agronomija, II. god.
26. Šišić (Saša) Olja Zenica UNZE, Razredna nastava, I. god.
27. Šošić (Ivo) Ana Novi Travnik SVEMO, Psihologija, I. god,
28. Šunjić (Davor) Eva Mostar SVEMO, Logopedija, I. god.
29. Šušak (+Frano) Ivana Posušje SVEMO, Pravni fakultet, I. god.
30. Udiljak (Darko) Jelena Bugojno SVEMO, Medicina, IV. god.
31. Udovičić (Zoran) Marija Kočerin SVEMO, Strojarstvo, I. god.
32. Vukadin (Marijan) Martina Kupres SVEMO, Zdravstveni studiji, I. god.
33. Zlatić (Žarko) Josip Žepče UNSA, Stomatologija, I. god.
 
Kandidati koji smatraju da su povrijeđena njihova prava mogu uložiti isključivo pismeni prigovor Upravnom vijeću Zaklade, u roku od osam dana od dana objave rang liste, poštom, na adresu: “Zaklada za mudrost i plemenitost - Pro sapientia et clementia”, Mehmed paše Sokolovića 11, 71 000 Sarajevo. Upravno vijeće Zaklade će u roku od osam dana donijeti konačnu odluku po prigovoru.

Kandidati koji nisu dobili stipendiju mogu preuzeti svoju dokumentaciju na glavnoj porti KŠC-a, Mehmed-paše Sokolovića 11, Sarajevo.
 
Red. broj Prezime (Ime oca) Ime Mjesto Studij
34. Adžić (Ilija) Josipa Žepče SVEMO, Logopedija, II. god.
35. Babić (Marinko) Grgur Travnik UNSA, Tjelesni i zdrav. odgoj, III. god,
36. Babić (Vlado) Iva Paklarevo - Travnik SVEMO, Psihologija, III. god.
37. Bako (Predrag) Suzana Orašje UNSA, Glazbena akademija, IV. god.
38. Barešić (Krasnadar) Mihaela Kiseljak SVEMO, Elektrotehnika, III. god.
39. Bošnjak (Alen) Matea Čapljina SVEMO, Edukacijska rehab., II. god,
40. Boto (Vlado) Helena Ljubuški SVEMO, Predškolski odgoj, III. god.
41. Buhač (Dalibor) Nikolina Mostar SVEMO, Građevina, III. god.
42. Crnogorac (Ivica) Marta Posušje SVEMO, Prehrambene tehn., IV. god.
43. Crnov (Marko) Ana Uskoplje UNZBL, Medicina, II. god.
44. Cvjetković (Marijo) Martina Sarajevo UNSA, Politologija, II. god.
45. Ćosić (Milenko) Gabrijela Usora UNTZ, Medicina, VI. god.
46. Ćužić (Tomislav) Matea Mostar SVEMO, Ekonomija, III. god.
47. Čepo (Stjepan) Lana-Lena Grude SVEMO, Medicina, II. god.
48. Dedić (Marko) Katja Prozor-Rama SVEMO, Logopedija, V. god.
49. Đandara (Igor) Ana Nova Bila SVEMO, Ekonomija, III. god.
50. Epet (Miroslav) Karla Travnik SVEMO, Farmacija, III. god.
51. Franjić (Zdenko) Dajana Vareš UNSA, Psihologija, III. god.
52. Gazibarić (Dragan) Mario Nova Bila UNSA, Zdravstveni studiji, V. god.
53. Gudelj (Marinko) Matea Tomislavgrad SVEMO, Logopedija, II. god.
54. Iličković (Zoran) Nikolina Tuzla UNTZ, Razredna nastava, III. god.
55. Ivić (Marko) Veronika Kupres SVEMO, Sanitarno inženjerstvo, IV. god.
56. Jelić (Goran) Matej Kupres SVEMO, Zdravstvene studije, III. god.
57. Jurić (Frano) Marina Busovača SVEMO, Strojarstvo, II. god.
58. Jezidžić (Branko) Ivana Bugojno SVEMO, Farmacija, III. god.
59. Klaić (Marko) Lucija Donja Mahala UNTZ, Medicina, III. god.
60. Kvesić (Darinko) Ivana Kočerin SVEMO, Farmacija, V. god.
61. Kvesić (Miro) Ante Kočerin SVEMO, Programsko ing., V. god.
62. Lazić (Branislav) Kristina Tuzla UNTZ, Biologija, II. god.
63. Lebo (Zoran) Petra Posušje SVEMO, Ekonomija, III. god.
64. Lovrić (Zoran) Leonora Tuzla UNTZ, Ekonomija, III. god.
65. Lovrinović (Ivica) Karla Travnik SVEMO, Dentalna medicina, V. god.
66. Maljić (Mato) Katarina Ovčarevo SVEMO, Radiologija, IV. god.
67. Marić (Marinko) Jelena Stolac SVEMO, Pravo, V. god.
68. Marić (Ivo) Jana Stolac SVEMO, Medicina, II. god.
69. Maslać (Ivica) Laura Čapljina UNSA, Glazbena akademija, II. god.
70. Mašić (Marko) Janja Tomislavgrad SVEMO, Zdravstvene studije, III. god.
71. Milanovski (Vlatko) Marina Vareš UNSA, Ekonomija, III. god.
72. Mikulić (Marinko) Petra Kočerin SVEMO, Strojarstvo, V. god.
73. Mišetić (Sando) Katarina Ljubuški SVEMO, Logopedija, III. god.
74. Mosković (Marko) Zorana Tuzla UNTZ, Razredna nastava, II. god.
75. Mostarac (Anto) Nikolina Žepče UNSA, Zdravstvene studije, III. god.
76. Naletilić (Gordan) Antea Široki Brijeg SVEMO, Farmacija, V. god.
77. Pavković (Dragan) Maja Žepče UNSA, Kriminologija, III. god.
78. Pavković (Anto) Sanja Žepče UNSA, Pedagogija, III. god.
79. Pavlović (Mato) Katarina Prozor-Rama SVEMO, Prehrambena tehn., II. god.
80. Pavlović (Mirko) Tina Tuzla UNTZ, Politologija, II. god.
81. Perić (Stjepan) Anđela Stolac SVEMO, Kriminalistika, IV. god.
82. Perić (Drago) Elena Uskoplje SVEMO, Radiološke tehn., II. god.
83. Perković (Dragan) Tijana Busovača SVEMO, Fizioterapija, II. god.
84. Pervan (Gordan) Tadija Livno SVEMO, Građevina, V. god.
85. Petrušić (Mato) Iva Guča Gora UNSA, Psihologija, III. god.
86. Pranjić (Franjo) Katarina Žepče UNZE, Njemački jezik, II. god.
87. Prskalo (Stipan) Slavica Uskoplje SVEMO, Radiologija, IV. god.
88. Reč (Dario) Martina Sarajevo UNSA, Grafički dizajn, III. god.
89. Stipić (Ante) Katarina Posušje SVEMO, Edukacijska rehab., V. god.
90. Šekerija (Pavo) Ivan Uskoplje SVEMO, Dentalna medicina, VI. god.
91. Širić (Krunoslav) Marijana Žepče UNSA, Zdravstvene studije, III. god.
92. Tavić (Ivica) Renata Novi Travnik SVEMO, Farmacija, IV. god.
93. Topić (Zoran) Martina Posušje SVEMO, Logopedija, IV. god.
94. Udiljak (Anita) Eric Zenica UNZE, Softverski ing., II. god.
95. Udovičić (Franjo) Valentina Žepče UNSA, Promet, IV. god.
96. Vidović (Ljupko) Gabriela Bugojno SVEMO, Računarstvo, V. god.
97. Vranjković (Vlado) Karla Posušje SVEMO, Logopedija, IV. god.
98. Vujica (Markica) Marina Kiseljak UNSA, Mikrobiologija, II. god.
99. Zlatić (Marko) Matej Žepče SVEMO, Engleski i povijest, II. god.
100. Žepačkić (Marinko) Marina Zenica UNZE, Zdravstvena njega, II. god.
Dana 16. prosinca 2022. godine bit će potpisivanje Ugovora s novim stipendistima i isplata stipendija svim studentima, uz slijedeći program:
   • u 11.00 sv. Misa u crkvi Kraljice sv. Krunice (pored zgrade KŠC-a),
   • u 11.45 potpisivanje Ugovora u auditoriju Katoličkog školskog centra "Sv. Josip" Sarajevo, Mehmed paše Sokolovića 11.
Svi studenti su dužni ponijeti važeću osobnu iskaznicu.
 
U Sarajevu, 6. prosinca 2022. godine
Predsjednik Upravnog vijeća
Mons. dr. Pero Sudar, v.r.
right arrow Izvorni dokument možete preuzeti ovdje

Opća-realna
gimnazija

IZ PERSPEKTIVE UČENIKA
gimnazija upisZAŠTO UPISATI?

 
POGLEDAJTE AKTIVNOSTI
 

Srednja medicinska
Škola

SVE NOVOSTI
MedicinskaOPŠIRNIJE

 

TAJNIŠTVO
medicinska-tajnistvoradno vrijeme
sa strankama

PONEDJELJAK 10:00 - 12:00
13:15 - 16:15
SRIJEDA 10:00 - 12:00
13:15 - 16:15
PETAK 10:00 - 12:00
13:15 - 16:15
 

IZ PERSPEKTIVE UČENIKA
medicinska-skolaZašto upisati?

 

oesdPRIJAVI POLAGANJE ISPITA AUSTRIJSKE JEZIČKE DIPLOME
U SARAJEVU

PROČITAJ VIŠE

 

 

 

PRIJAVI NASILJE
među učenicima i nad učenicima

right arrow Prijavi svaki oblik nasilja
   

 

 

Prijavi korupciju

right arrow Ispuni online obrazac
right arrow Pošalji email
   

 

kriz

Katolički školski centar "Sv. Josip"

Osnivanjem KŠC-a Sv. Josip u Sarajevu započelo je katoličko školstvo u Bosni i Hercegovini u okviru Katoličkih školskih centara.

Pomoćni vrhbosanski biskup mons. dr. Pero Sudar, kao promicatelj katoličkog školstva u BiH, nakon osnivanja KŠC-a u Sarajevu, u ime Vrhbosanske nadbiskupije, ubrzo osniva ovakve školske centre u Zenici, Tuzli, Travniku, Konjicu i Žepču.

U sastavu Katoličkog školskog centra su tri škole: Osnovna škola, Opća-realna gimnazija i Srednja medicinska škola, čijim radom koordinira ravnatelj mr. sci. Mario Ćosić.
KONTAKT KŠC "SV. JOSIP" SARAJEVO
 
pin 1 ADRESA
Mehmed-paše Sokolovića 11
71 000 Sarajevo, BiH
  PODRUČNA ŠKOLA
Vitomira Lukića 1, 71 000 Sarajevo, BiH
phone-call1 TELEFON
+387 33 225 775
  PODRUČNA ŠKOLA
+387 33 760 905
EMAIL
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
sustav skola logoksc 
ŠKOLSKI CENTRI U BiH 
 
KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR
"Sv. Pavao" Zenica
KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR
"Petar Barbarić" Travnik
KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR
"Sv. Franjo" Tuzla
KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR
"Bl. Ivan Merz" Banja Luka
KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR
"Don Bosco" Žepče
KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR
"Ivan Pavao II" Bihać

©2008-2023 KŠC "Sv. Josip" Sarajevo. Sva prava pridržana.
JSN Decor is designed by JoomlaShine.com