RASPORED SATI ZA II. POLUGODIŠTE ŠK. 2021./2022. GODINE
RAZREDNA NASTAVA 
  I.a        
PONEDJELJAK  UTORAK  SRIJEDA  ČETVRTAK   PETAK
 1  Tjelesni i zdravstveni odgoj  Matematika  Hrvatski jezik i književnost Matematika   Hrvatski jezik i književnost
 2  Hrvatski jezik i književnost  Vjeronauk | Islamski vjeronauk | Etika i moral  Tjelesni i zdravstveni odgoj  Umjetnost   Moja okolina
 3  Moja okolina  Umjetnost  Odjeljenska zajednica  Umjetnost  Engleski jezik
  I.b        
PONEDJELJAK  UTORAK  SRIJEDA  ČETVRTAK   PETAK
 1  Tjelesni i zdravstveni odgoj  Matematika  Hrvatski jezik i književnost Matematika   Hrvatski jezik i književnost
 2  Hrvatski jezik i književnost  Vjeronauk | Pravoslavni vjeronauk | Etika i moral  Tjelesni i zdravstveni odgoj Engleski jezik Umjetnost
 3  Moja okolina  Umjetnost  Odjeljenska zajednica Moja okolina  Umjetnost
  I.c        
PONEDJELJAK  UTORAK  SRIJEDA  ČETVRTAK   PETAK
 1  Hrvatski jezik i književnost  Matematika  Hrvatski jezik i književnost Matematika   Hrvatski jezik i književnost
 2  Vjeronauk | Islamski vjeroauk | Etika i moral  Umjetnost  Tjelesni i zdravstveni odgoj  Umjetnost   Tjelesni i zdravstveni odgoj
 3  Moja okolina Odjeljenska zajednica Moja okolina  Umjetnost  Engleski jezik
  I.d        
PONEDJELJAK  UTORAK  SRIJEDA  ČETVRTAK   PETAK
 1 Hrvatski jezik i književnost  Matematika Tjelesni i zdravstveni odgoj Matematika  Hrvatski jezik i književnost
 2 Vjeronauk | Islamski vjeroauk | Etika i moral Umjetnost   Hrvatski jezik i književnost  Umjetnost   Moja okolina
 3 Engleski jezik   Moja okolina  Umjetnost  Tjelesni i zdravstveni odgoj
  II.a        
PONEDJELJAK  UTORAK  SRIJEDA  ČETVRTAK   PETAK
 1 Hrvatski jezik i književnost Vjeronauk | Islamski vjeroauk | Etika i moral Matematika Tjelesni i zdravstveni odgoj Matematika
 2 Matematika Hrvatski jezik i književnost Hrvatski jezik i književnost Moja okolina Umjetnost
 3 Odjeljenska zajednica  Tjelesni i zdravstveni odgoj Umjetnost Hrvatski jezik i književnost Umjetnost
  II.b        
PONEDJELJAK  UTORAK  SRIJEDA  ČETVRTAK   PETAK
 1 Hrvatski jezik i književnost Vjeronauk | Etika i moral Hrvatski jezik i književnost Tjelesni i zdravstveni odgoj Matematika
 2 Tjelesni i zdravstveni odgoj Hrvatski jezik i književnost Matematika Engleski jezik Umjetnost
 3  Matematika  Moja okolina  Umjetnost  Hrvatski jezik i književnost Umjetnost
4 Odjeljenska zajednica      Moja okolina  
  I.d        
PONEDJELJAK  UTORAK  SRIJEDA  ČETVRTAK   PETAK
 1 Hrvatski jezik i književnost  Matematika Tjelesni i zdravstveni odgoj Matematika  Hrvatski jezik i književnost
 2 Vjeronauk | Islamski vjeroauk | Etika i moral Umjetnost   Hrvatski jezik i književnost  Umjetnost   Moja okolina
 3 Engleski jezik   Moja okolina  Umjetnost  Tjelesni i zdravstveni odgoj
  I.d        
PONEDJELJAK  UTORAK  SRIJEDA  ČETVRTAK   PETAK
 1 Hrvatski jezik i književnost  Matematika Tjelesni i zdravstveni odgoj Matematika  Hrvatski jezik i književnost
 2 Vjeronauk | Islamski vjeroauk | Etika i moral Umjetnost   Hrvatski jezik i književnost  Umjetnost   Moja okolina
 3 Engleski jezik   Moja okolina  Umjetnost  Tjelesni i zdravstveni odgoj
  I.d        
PONEDJELJAK  UTORAK  SRIJEDA  ČETVRTAK   PETAK
 1 Hrvatski jezik i književnost  Matematika Tjelesni i zdravstveni odgoj Matematika  Hrvatski jezik i književnost
 2 Vjeronauk | Islamski vjeroauk | Etika i moral Umjetnost   Hrvatski jezik i književnost  Umjetnost   Moja okolina
 3 Engleski jezik   Moja okolina  Umjetnost  Tjelesni i zdravstveni odgoj
  I.d        
PONEDJELJAK  UTORAK  SRIJEDA  ČETVRTAK   PETAK
 1 Hrvatski jezik i književnost  Matematika Tjelesni i zdravstveni odgoj Matematika  Hrvatski jezik i književnost
 2 Vjeronauk | Islamski vjeroauk | Etika i moral Umjetnost   Hrvatski jezik i književnost  Umjetnost   Moja okolina
 3 Engleski jezik   Moja okolina  Umjetnost  Tjelesni i zdravstveni odgoj
Matična škola
Područna škola
Matična škola
Područna škola
Matična škola
Područna škola
Matična škola
Područna škola
Matična škola
Područna škola
 PREDMETNA NASTAVA
Matična škola Područna škola
Matična škola Područna škola
Matična škola Područna škola
Matična škola Područna škola

 

HRVATSKI JEZIK        
Nastavnik Razrednik PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK
       2 3 4 5 6    1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6
1  Klaudija Mlakić Vuković  7.a                                                             
2 KATARINA BAKULA 6.B                                                            
  NATAŠA KELIĆ 8.A                                                            
                                                                 
                                                                 
                                                                 
3                                                                
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 

 

 #  Nastavnik Predmet Razrednik PON UTO SRI ČET PET
 1  2 3 4 5 6 1 2 3 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
 Klaudia Mlakić Vuković Hrvatski jezik 7.a     7.b 9.a 9.b 7.a   9.b 7.b   7.a  9.a    7.b 7.a 9.b             9.a 7.a 7.b 9.a   7.a 9.b 7.aR 7.b
 2  Katarina Bakula  6.b  6.b  8.c 7.c   8.b   7.c 8.b 6.b   8.c  6.bR       6.b 7.c 8.b   7.c 6.b 8.c         7.c 8.c 6.b 8.b
 3  Nataša Kelić  8.a     9.c 6.c 6.a 8.a        6.c  6.a 9.c 8.a 6.c 6.a       6.a 8.a   9.c 6.c   8.aR 8.a 6.a 6.c   9.c
 4  Ivona Čečura  Engleski jezik  9.c  9.a  9.b 6.b 6.a 9.c               6.c   6.b 9.a 9.b                   6.a 6.c 9.c 9.cR  
 5  Antonela Polić  Engleski jezik     5.a  4.a 5.b                    5.a 5.b 5.c 4.b                 4.a 4.b 5.c      
 6 Ana Arapović Engleski jezik/Povijest 9.a 7.a 7.c 6-a P   7.b       9.a P 6.a P 7.c 7.b           9.b P 9.a P 1.b 9.aR       9.bP 7.a 1.a      
7 Bianca Smoljo Engleski jezik                               3.a 3.b       2.b 2.c 2.a                
8 Tanja Karavelić Engleski jezik               8.b   8.a 8.c                 8.c 8.b 8.a                  
9 Kristina Perić Njemački jezik 7.b 9.b 9.a 7.a 7.b                 7.c 7.b   7.a 9.a 9.c             7.c 9.c   7.bR 9.b  
10 Ana Mocnaj Francuski jezik               8.a 8.c 8.b                                   8.c   8.b 8.a
11 Marina Primorac Smajović Francuski jezik                           6.b 6.a 6.c       6.c 6.b 6.a                  
12 Ivana Stamatovski-Ćirić Matematika 7.c 7.c 9.c 7.b 7.a       9.c 7.a   9.b 7.c 7.a 7.c 7.b 9.b 9.c   7.b 7.a 7.c   9.c 9.b       7.cR 7.b 9.b
13 Mrza Čvorak Matematika         9.a 6.b                       6.b 9.a         6.b 9.a 6.b 9.a        
14 Maja Topalović Matematika 6.c 6.a 6.c   8.c 8.a 6.cR 6.a 6.c 8.c 8.a   8.b 6.a 8.a 8.b       8.b 6.c 8.c       6.a 6.c 8.b 8.a 8.c  
15 Gordan Radić Tjelesni i zdravstveni odgoj         6.b 6.c 9.c       7.b 7.a       9.c 6.c 6.a 7.c     7.b 7.a           6.b 6.a 7.c
16 Dajana  Softić Tjelesni i zdravstveni odgoj                     8.b 8.a 9.a                 8.b 8.a 9.a              
17 Milan Mladenović Tjelesni i zdravstveni odgoj                         9.b           8.c         9.b             8.c
18 Slađana Čelar Povijest 8.b 6.c 6.b 8.b                   8.b 6.b   8.c 8.a               6.c 8.c 8.a 8.bR    
19 Leonard Valenta Povijest               7.b 7.a   7.c 9.c                   9.c 7.b 7.c 7.a            
20 Vedrana Komšić Zemljopis               6.c 8.a 6.a 6.b 8.b 8.c             8.a 8.c 6.c 6.b 6.a 8.b            
21 Luka Andrić Zemljopis               9.a 9.b 9.c   7.b 7.a               9.c   7.c 7.b   7.a 7.c 9.b 9.a    
22 Željana Fizika   8.c 8.b 8.a 7.c                 8.c 8.b   7.b 7.a 8.a                        
23 Jelena Dakić Fizika         9.c 9.b 9.a             9.c 9.b 9.a                              
24 Ema Topalović Kemija               9.c 9.a 9.b                   9.c 9.a   9.b                
25 Zerina Kukić Kemija 8.c 8.b 8.a                       8.cR 8.c 8.a           8.b   8.c            
26 Ivana Previšić Čengić Biologija 9.b 7.b 7.a 9.b   7.c 9.bR             9.a 9.c 7.a 7.c 7.b               9.c 9.b 9.a      
27 Martina Stijepić Biologija 6.a 8.a 6.a 6.c 8.b                     8.a 8.b 8.c 6.aR             8.c 6.b        
28 Ana Andrle Imamović Glazbeni odgoj       8.c 8.a 9.a 8.b 6.b 6.a 6.c 9.b                                        
29 Andrea Krasnić Glazbeni odgoj   9.c 5.a 5.c 5.b                             7.c 7.b 7.a                  
30 Lidija Karamehmedović Likovni odgoj               8.c 7.c 5.b       9.b 9.a   9.c 8.b               7.b 5.c 5.a 7.a 8.a  
31 Ivana Mijić Čavlović Likovni odgoj                       6.c               6.b 6.a                    
32 Stanko Kordić Tehnički odgoj           8.c 8.c                         9.b 9.b     8.a 8.a 8.b 8.b 9.c   9.a 9.a
33 Dragan Korać Informatika                                 /.c I.g 6.a I.g                     6.a I.g    
34 Doris Milos Informatika               7.a I.g 6.b               7.c II.g 6.a II.g 6.c 7.a II.g             7.b 6.b 6.a II.g 6.c  
35 Mandalena Trgovčević Vjeronauk               2.a/2.b 1.b 5.a/5.c 9.c 4.a 8.a                 2.c 4.b 3.a 5.b            
36 Lidija Kalfić Vjeronauk/Povijest religija               3.b 1.a 7.b/7.c 9.a 6.b                 7.a   9.b 6.a/6.c 8.b/8.c       7.bP.R. 7.c P.R 7.aP.R.
37 Aida Halilović Islamski vjeronauk               2.a/3,b 1.a/1.b 7.c 9.c 6.b 8.a                     6.a 8.b/8.c            
38 Neda Bjelica Pravoslavni vjeronauk                 1.a 7.b 9.a/9.c 4.a                                      
39 Darko Šlipogor Etika i moral                   7.c 9.a 6.b 8.a               7.a   9.b 6.a 8.b            
40 Ivan Perić Etika i moral                   7.b 9.c                         6.c 8.c            
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   

Opća-realna
gimnazija

Upis u prvi razred
SREDNJE ŠKOLE
2022./2023.

gimnazija upisSve o upisu

 

ISPITNI KATALOZI
ZA POLAGANJE MATURE
2021./2022.

katalozi maturaPOGLEDAJ KATALOGE

 

OSNOVNA ŠKOLA

Upis u prvi razred
OSNOVNE ŠKOLE
2022./2023.

prvasici 1
Sve o upisu

 

EKSTERNA MATURA
2021./2022.

eksterna matura 2
Sve o polaganju

 

PRODUŽENI BORAVAK
2021./2022.

produzeni banner
OPŠIRNIJE

 

Srednja medicinska
Škola

Upis u prvi razred
SREDNJE ŠKOLE
2022./2023.

medicinska-skolaZašto upisati?

 

Stručni radovi učenika
strucni radoviopširnije

 

oesdPRIJAVI POLAGANJE ISPITA AUSTRIJSKE JEZIČKE DIPLOME
U SARAJEVU

PROČITAJ VIŠE

 

kriz

Katolički školski centar "Sv. Josip"

Osnivanjem KŠC-a Sv. Josip u Sarajevu započelo je katoličko školstvo u Bosni i Hercegovini u okviru Katoličkih školskih centara.

Pomoćni vrhbosanski biskup mons. dr. Pero Sudar, kao promicatelj katoličkog školstva u BiH, nakon osnivanja KŠC-a u Sarajevu, u ime Vrhbosanske nadbiskupije, ubrzo osniva ovakve školske centre u Zenici, Tuzli, Travniku, Konjicu i Žepču.

U sastavu Katoličkog školskog centra su tri škole: Osnovna škola, Opća-realna gimnazija i Srednja medicinska škola, čijim radom koordinira ravnatelj mr. sci. Mario Ćosić.

Kontakt

Matična škola
 • Mehmed paše Sokolovića 11
  71 000 Sarajevo, BiH
 • +387 33 225 775
 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
 
Područna škola
 • Vitomira Lukića 1
  71 000 Sarajevo, BiH
 • +387 33 760 905
 • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
ksc

© 2008-2022 KŠC "Sv. Josip" Sarajevo. Sva prava pridržana.

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com