OGLASNA PLOČA
 OPĆA-REALNA GIMNAZIJA I SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA
I N T E R V J U
ZA UPIS U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE KŠC-a
 N A T J E Č A J  ZA UPIS U I. RAZRED SREDNJE ŠKOLE KŠC-a
OPĆA-REALNA GIMNAZIJA
SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA
OSNOVNA ŠKOLA
ODLUKA O IZBORU UČENIKA GENERACIJE 2023./2024.
OPĆA-REALNA GIMNAZIJA
ODLUKA O IZBORU UČENIKA GENERACIJE 2023./2024.
SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA
ODLUKA O IZBORU UČENIKA GENERACIJE 2023./2024.
 
EKSTERNA MATURA U OSNOVNOJ ŠKOLI I UPIS U SREDNJE ŠKOLE KŠC-a
REZULTATI MATURALNOG ISPITA IZ PREDMETA MATEMATIKA
   
REZULTATI MATURALNOG ISPITA IZ PREDMETA ENGLESKI JEZIK
   
REZULTATI MATURALNOG ISPITA IZ PREDMETA HRVATSKI JEZIK
NOVOSTI

 

   RASPORED SATI ZA II. POLUGODIŠTE ŠK. 2021./2022. GODINE
RAZREDNA NASTAVA 
  I.a        
PONEDJELJAK  UTORAK  SRIJEDA  ČETVRTAK   PETAK
 1  Tjelesni i zdravstveni odgoj  Matematika  Hrvatski jezik i književnost Matematika   Hrvatski jezik i književnost
 2  Hrvatski jezik i književnost  Vjeronauk | Islamski vjeronauk | Etika i moral  Tjelesni i zdravstveni odgoj  Umjetnost   Moja okolina
 3  Moja okolina  Umjetnost  Odjeljenska zajednica  Umjetnost  Engleski jezik
  I.b        
PONEDJELJAK  UTORAK  SRIJEDA  ČETVRTAK   PETAK
 1  Tjelesni i zdravstveni odgoj  Matematika  Hrvatski jezik i književnost Matematika   Hrvatski jezik i književnost
 2  Hrvatski jezik i književnost  Vjeronauk | Pravoslavni vjeronauk | Etika i moral  Tjelesni i zdravstveni odgoj Engleski jezik Umjetnost
 3  Moja okolina  Umjetnost  Odjeljenska zajednica Moja okolina  Umjetnost
  I.c        
PONEDJELJAK  UTORAK  SRIJEDA  ČETVRTAK   PETAK
 1  Hrvatski jezik i književnost  Matematika  Hrvatski jezik i književnost Matematika   Hrvatski jezik i književnost
 2  Vjeronauk | Islamski vjeroauk | Etika i moral  Umjetnost  Tjelesni i zdravstveni odgoj  Umjetnost   Tjelesni i zdravstveni odgoj
 3  Moja okolina Odjeljenska zajednica Moja okolina  Umjetnost  Engleski jezik
  I.d        
PONEDJELJAK  UTORAK  SRIJEDA  ČETVRTAK   PETAK
 1 Hrvatski jezik i književnost  Matematika Tjelesni i zdravstveni odgoj Matematika  Hrvatski jezik i književnost
 2 Vjeronauk | Islamski vjeroauk | Etika i moral Umjetnost   Hrvatski jezik i književnost  Umjetnost   Moja okolina
 3 Engleski jezik   Moja okolina  Umjetnost  Tjelesni i zdravstveni odgoj
  II.a        
PONEDJELJAK  UTORAK  SRIJEDA  ČETVRTAK   PETAK
 1 Hrvatski jezik i književnost Vjeronauk | Islamski vjeroauk | Etika i moral Matematika Tjelesni i zdravstveni odgoj Matematika
 2 Matematika Hrvatski jezik i književnost Hrvatski jezik i književnost Moja okolina Umjetnost
 3 Odjeljenska zajednica  Tjelesni i zdravstveni odgoj Umjetnost Hrvatski jezik i književnost Umjetnost
  II.b        
PONEDJELJAK  UTORAK  SRIJEDA  ČETVRTAK   PETAK
 1 Hrvatski jezik i književnost Vjeronauk | Etika i moral Hrvatski jezik i književnost Tjelesni i zdravstveni odgoj Matematika
 2 Tjelesni i zdravstveni odgoj Hrvatski jezik i književnost Matematika Engleski jezik Umjetnost
 3  Matematika  Moja okolina  Umjetnost  Hrvatski jezik i književnost Umjetnost
4 Odjeljenska zajednica      Moja okolina  
  I.d        
PONEDJELJAK  UTORAK  SRIJEDA  ČETVRTAK   PETAK
 1 Hrvatski jezik i književnost  Matematika Tjelesni i zdravstveni odgoj Matematika  Hrvatski jezik i književnost
 2 Vjeronauk | Islamski vjeroauk | Etika i moral Umjetnost   Hrvatski jezik i književnost  Umjetnost   Moja okolina
 3 Engleski jezik   Moja okolina  Umjetnost  Tjelesni i zdravstveni odgoj
  I.d        
PONEDJELJAK  UTORAK  SRIJEDA  ČETVRTAK   PETAK
 1 Hrvatski jezik i književnost  Matematika Tjelesni i zdravstveni odgoj Matematika  Hrvatski jezik i književnost
 2 Vjeronauk | Islamski vjeroauk | Etika i moral Umjetnost   Hrvatski jezik i književnost  Umjetnost   Moja okolina
 3 Engleski jezik   Moja okolina  Umjetnost  Tjelesni i zdravstveni odgoj
  I.d        
PONEDJELJAK  UTORAK  SRIJEDA  ČETVRTAK   PETAK
 1 Hrvatski jezik i književnost  Matematika Tjelesni i zdravstveni odgoj Matematika  Hrvatski jezik i književnost
 2 Vjeronauk | Islamski vjeroauk | Etika i moral Umjetnost   Hrvatski jezik i književnost  Umjetnost   Moja okolina
 3 Engleski jezik   Moja okolina  Umjetnost  Tjelesni i zdravstveni odgoj
  I.d        
PONEDJELJAK  UTORAK  SRIJEDA  ČETVRTAK   PETAK
 1 Hrvatski jezik i književnost  Matematika Tjelesni i zdravstveni odgoj Matematika  Hrvatski jezik i književnost
 2 Vjeronauk | Islamski vjeroauk | Etika i moral Umjetnost   Hrvatski jezik i književnost  Umjetnost   Moja okolina
 3 Engleski jezik   Moja okolina  Umjetnost  Tjelesni i zdravstveni odgoj
Matična škola
Područna škola
Matična škola
Područna škola
Matična škola
Područna škola
Matična škola
Područna škola
Matična škola
Područna škola
 PREDMETNA NASTAVA
Matična škola Područna škola
Matična škola Područna škola
Matična škola Područna škola
Matična škola Područna škola

 

HRVATSKI JEZIK        
Nastavnik Razrednik PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK
       2 3 4 5 6    1 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6  1 2 3 4 5 6
1  Klaudija Mlakić Vuković  7.a                                                             
2 KATARINA BAKULA 6.B                                                            
  NATAŠA KELIĆ 8.A                                                            
                                                                 
                                                                 
                                                                 
3                                                                
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 

 

 #  Nastavnik Predmet Razrednik PON UTO SRI ČET PET
 1  2 3 4 5 6 1 2 3 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
 Klaudia Mlakić Vuković Hrvatski jezik 7.a     7.b 9.a 9.b 7.a   9.b 7.b   7.a  9.a    7.b 7.a 9.b             9.a 7.a 7.b 9.a   7.a 9.b 7.aR 7.b
 2  Katarina Bakula  6.b  6.b  8.c 7.c   8.b   7.c 8.b 6.b   8.c  6.bR       6.b 7.c 8.b   7.c 6.b 8.c         7.c 8.c 6.b 8.b
 3  Nataša Kelić  8.a     9.c 6.c 6.a 8.a        6.c  6.a 9.c 8.a 6.c 6.a       6.a 8.a   9.c 6.c   8.aR 8.a 6.a 6.c   9.c
 4  Ivona Čečura  Engleski jezik  9.c  9.a  9.b 6.b 6.a 9.c               6.c   6.b 9.a 9.b                   6.a 6.c 9.c 9.cR  
 5  Antonela Polić  Engleski jezik     5.a  4.a 5.b                    5.a 5.b 5.c 4.b                 4.a 4.b 5.c      
 6 Ana Arapović Engleski jezik/Povijest 9.a 7.a 7.c 6-a P   7.b       9.a P 6.a P 7.c 7.b           9.b P 9.a P 1.b 9.aR       9.bP 7.a 1.a      
7 Bianca Smoljo Engleski jezik                               3.a 3.b       2.b 2.c 2.a                
8 Tanja Karavelić Engleski jezik               8.b   8.a 8.c                 8.c 8.b 8.a                  
9 Kristina Perić Njemački jezik 7.b 9.b 9.a 7.a 7.b                 7.c 7.b   7.a 9.a 9.c             7.c 9.c   7.bR 9.b  
10 Ana Mocnaj Francuski jezik               8.a 8.c 8.b                                   8.c   8.b 8.a
11 Marina Primorac Smajović Francuski jezik                           6.b 6.a 6.c       6.c 6.b 6.a                  
12 Ivana Stamatovski-Ćirić Matematika 7.c 7.c 9.c 7.b 7.a       9.c 7.a   9.b 7.c 7.a 7.c 7.b 9.b 9.c   7.b 7.a 7.c   9.c 9.b       7.cR 7.b 9.b
13 Mrza Čvorak Matematika         9.a 6.b                       6.b 9.a         6.b 9.a 6.b 9.a        
14 Maja Topalović Matematika 6.c 6.a 6.c   8.c 8.a 6.cR 6.a 6.c 8.c 8.a   8.b 6.a 8.a 8.b       8.b 6.c 8.c       6.a 6.c 8.b 8.a 8.c  
15 Gordan Radić Tjelesni i zdravstveni odgoj         6.b 6.c 9.c       7.b 7.a       9.c 6.c 6.a 7.c     7.b 7.a           6.b 6.a 7.c
16 Dajana  Softić Tjelesni i zdravstveni odgoj                     8.b 8.a 9.a                 8.b 8.a 9.a              
17 Milan Mladenović Tjelesni i zdravstveni odgoj                         9.b           8.c         9.b             8.c
18 Slađana Čelar Povijest 8.b 6.c 6.b 8.b                   8.b 6.b   8.c 8.a               6.c 8.c 8.a 8.bR    
19 Leonard Valenta Povijest               7.b 7.a   7.c 9.c                   9.c 7.b 7.c 7.a            
20 Vedrana Komšić Zemljopis               6.c 8.a 6.a 6.b 8.b 8.c             8.a 8.c 6.c 6.b 6.a 8.b            
21 Luka Andrić Zemljopis               9.a 9.b 9.c   7.b 7.a               9.c   7.c 7.b   7.a 7.c 9.b 9.a    
22 Željana Fizika   8.c 8.b 8.a 7.c                 8.c 8.b   7.b 7.a 8.a                        
23 Jelena Dakić Fizika         9.c 9.b 9.a             9.c 9.b 9.a                              
24 Ema Topalović Kemija               9.c 9.a 9.b                   9.c 9.a   9.b                
25 Zerina Kukić Kemija 8.c 8.b 8.a                       8.cR 8.c 8.a           8.b   8.c            
26 Ivana Previšić Čengić Biologija 9.b 7.b 7.a 9.b   7.c 9.bR             9.a 9.c 7.a 7.c 7.b               9.c 9.b 9.a      
27 Martina Stijepić Biologija 6.a 8.a 6.a 6.c 8.b                     8.a 8.b 8.c 6.aR             8.c 6.b        
28 Ana Andrle Imamović Glazbeni odgoj       8.c 8.a 9.a 8.b 6.b 6.a 6.c 9.b                                        
29 Andrea Krasnić Glazbeni odgoj   9.c 5.a 5.c 5.b                             7.c 7.b 7.a                  
30 Lidija Karamehmedović Likovni odgoj               8.c 7.c 5.b       9.b 9.a   9.c 8.b               7.b 5.c 5.a 7.a 8.a  
31 Ivana Mijić Čavlović Likovni odgoj                       6.c               6.b 6.a                    
32 Stanko Kordić Tehnički odgoj           8.c 8.c                         9.b 9.b     8.a 8.a 8.b 8.b 9.c   9.a 9.a
33 Dragan Korać Informatika                                 /.c I.g 6.a I.g                     6.a I.g    
34 Doris Milos Informatika               7.a I.g 6.b               7.c II.g 6.a II.g 6.c 7.a II.g             7.b 6.b 6.a II.g 6.c  
35 Mandalena Trgovčević Vjeronauk               2.a/2.b 1.b 5.a/5.c 9.c 4.a 8.a                 2.c 4.b 3.a 5.b            
36 Lidija Kalfić Vjeronauk/Povijest religija               3.b 1.a 7.b/7.c 9.a 6.b                 7.a   9.b 6.a/6.c 8.b/8.c       7.bP.R. 7.c P.R 7.aP.R.
37 Aida Halilović Islamski vjeronauk               2.a/3,b 1.a/1.b 7.c 9.c 6.b 8.a                     6.a 8.b/8.c            
38 Neda Bjelica Pravoslavni vjeronauk                 1.a 7.b 9.a/9.c 4.a                                      
39 Darko Šlipogor Etika i moral                   7.c 9.a 6.b 8.a               7.a   9.b 6.a 8.b            
40 Ivan Perić Etika i moral                   7.b 9.c                         6.c 8.c            
                                                                   
                                                                   
                                                                   
                                                                   

Opća-realna
gimnazija

IZ PERSPEKTIVE UČENIKA
gimnazija upisZAŠTO UPISATI?

 
POGLEDAJTE AKTIVNOSTI
 

Srednja medicinska
Škola

SVE NOVOSTI
MedicinskaOPŠIRNIJE

 

TAJNIŠTVO
medicinska-tajnistvoradno vrijeme
sa strankama

PONEDJELJAK 10:00 - 12:00
13:15 - 16:15
SRIJEDA 10:00 - 12:00
13:15 - 16:15
PETAK 10:00 - 12:00
13:15 - 16:15
 

IZ PERSPEKTIVE UČENIKA
medicinska-skolaZašto upisati?

 

oesdPRIJAVI POLAGANJE ISPITA AUSTRIJSKE JEZIČKE DIPLOME
U SARAJEVU

PROČITAJ VIŠE

 

 

 

PRIJAVI NASILJE
među učenicima i nad učenicima

right arrow Prijavi svaki oblik nasilja
   

 

 

Prijavi korupciju

right arrow Ispuni online obrazac
right arrow Pošalji email
   

 

kriz

Katolički školski centar "Sv. Josip"

Osnivanjem KŠC-a Sv. Josip u Sarajevu započelo je katoličko školstvo u Bosni i Hercegovini u okviru Katoličkih školskih centara.

Pomoćni vrhbosanski biskup mons. dr. Pero Sudar, kao promicatelj katoličkog školstva u BiH, nakon osnivanja KŠC-a u Sarajevu, u ime Vrhbosanske nadbiskupije, ubrzo osniva ovakve školske centre u Zenici, Tuzli, Travniku, Konjicu i Žepču.

U sastavu Katoličkog školskog centra su tri škole: Osnovna škola, Opća-realna gimnazija i Srednja medicinska škola, čijim radom koordinira ravnatelj mr. sci. Mario Ćosić.
KONTAKT KŠC "SV. JOSIP" SARAJEVO
 
pin 1 ADRESA
Mehmed-paše Sokolovića 11
71 000 Sarajevo, BiH
  PODRUČNA ŠKOLA
Vitomira Lukića 1, 71 000 Sarajevo, BiH
phone-call1 TELEFON
+387 33 225 775
  PODRUČNA ŠKOLA
+387 33 760 905
EMAIL
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
sustav skola logoksc 
ŠKOLSKI CENTRI U BiH 
 
KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR
"Sv. Pavao" Zenica
KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR
"Petar Barbarić" Travnik
KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR
"Sv. Franjo" Tuzla
KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR
"Bl. Ivan Merz" Banja Luka
KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR
"Don Bosco" Žepče
KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR
"Ivan Pavao II" Bihać

©2008-2024 KŠC "Sv. Josip" Sarajevo. Sva prava pridržana.
JSN Decor is designed by JoomlaShine.com